IENĀC, IEPAZĪSTI un PALIEC KOPĀ AR MUMS!

Skolas misija Mūsdienīgs Mākslas un kultūrizglītības izcilību un inovāciju centrs Dobeles novadā, kurā izglītojamais apgūst pamatprasmes un jaunākās zināšanas vizuāli plastiskajā mākslā un dizainā.

Skolas vīzija par izglītojamo – Dobeles Mākslas skola ir izglītības iestāde, kas attīsta izglītojamo radošumu, konkurētspēju darba tirgū.

Skolas vērtības cilvēkcentrētā veidā – radošums, sadarbība, atbildība


Dobeles Mākslas skola īsteno 2018.gadā akreditētu 5 gadu (2455 stundas ) profesionālās ievirzes izglītības programmu "Vizuāli plastiskā māksla" 20V211001

SKOLA AICINA ZINĀTKĀROS BĒRNUS (10-13 GADUS VECUS)

apgūt zīmēšanas un datorgrafikas prasmes, iemācīties gleznot un sajust krāsu burvības spēku, izzināt mākslas vēstures stāstus,

pamēģināt strādāt ar visdažādākajiem materiāliem veidošanas, keramikas, porcelāna, zīda, stikla apgleznošanas un citās nodarbībās,

beidzot skolu, varēsi saņemt izglītības dokumentu - apliecību par profesionālās ievirzes izglītības apguvi.

MĒS PALĪDZĒSIM TEV KĻŪT PAR PERSONĪBU UN IZRAUDZĪTIES PROFESIJU!

UN VARBŪT TĀ BŪS ARĪ VIENA NO TAVĀM IESPĒJĀM IEGŪT SPĀRNUS VISAI DZĪVEI!

PAPILDUS PIEDĀVĀJAM BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM IESPĒJU APMEKLĒT INTEREŠU IZGLĪTĪBAS NODARBĪBAS

MĀKSLAS STUDIJA jauniešiem (skolas absolventiem) no 15-19 gadiem un

SAGATAVOŠANAS GRUPA bērniem no 7-10 gadiem

TĀ IR IESPĒJA JAUKI PAVADĪT LAIKU UN PIEPILDĪT SAVU IKDIENU AR KO JAUNU UN INTERESANTU!