Mākslas terapija skolas pedagogiem kopā ar

 mākslas terapeiti Ingu Bitēnu

(mūsu absolvente un bijusī kolēģe)

2023.gada 25.oktobris

Pedagogu profesionālās pilnveides programma

Dobeles novada PII pedagogiem!

Zīmēšana un gleznošana uz un ar netradicionāliem materiāliem!

2023.gada 14.martā un 4.aprīlī Dobeles Mākslas skolā izglītojās 42 pirsskolas izglītības iestāžu pedagogi

 Kursus vadīja Dobeles Mākslas skolas skolotāja Inta Paulsone


Pedagogi izglītojas!

Skola regulāri organizē tālākizglītības kursus pedegogiem un savstarpējās pieredzes apmaiņas seminārus.

2022.gada 14.martā mūsu kolēģe , keramiķe Ivanda Spulle-Meiere dālijās savā pieredzē bļodu darināšanas mākslā! Paldies, Ivanda!

Pedagogi izglītojas!

2022.gada 6.oktobrī ciemojāmies pie mūsu kolēģes Ievas Jurkas keramikas darbnīcā un mēģinājām apgūt virpošanas pamatprasmes! Paldies Ieva!!!

2019.gada 25.janvārī Dobeles Mākslas skolā notika profesionālās kvalifikācijas celšanas tālizglītības kursi pedagogiem un interesentiem no 5.klases audzēkņu vidus.

"ANIMĀCIJA? ELEMENTĀRI!"

Animācijas darbnīcu vadīja Dzintars Krūmiņš režisors animators,animācijas skolotājs PIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skolā. Kursu ietvaros pedagogi iepazinās ar animācijas veidiem un izmantojamām tehnikām; kā arī nepieciešamo programmatūru un tehniku animācijas filmas izveidošanai.

Mākslinieces Ilzes Dilānes

papīra liešanas un papīra dekorēšanas meistardarbnīca

Stikla meistardarbnīca kopā ar mākslinieci Martu Ģibieti!