SKOLAS VĒSTURE

Dobeles Mākslas skolai ir 30 gadus gara vēsture, lai gan šo nosaukumu un statusu tā ieguva tikai 2006. gada 1. janvārī.

1994. gada rudenī darbu sāka Dobeles rajona lietišķās un tēlotājas mākslas centrs, kas tolaik atradās Gardenē, Auru pagastā. Mākslas centra pirmais direktors no 1994. -1997. gadam bija Jānis Blunavs.

1997. gada novembrī notika gan centra nosaukuma, gan atrašanās vietas maiņa - iestāde pārcēlās uz ēku Dobelē, Brīvības ielā 27. Kopš 1997./98. mācību gada Mākslinieciskās jaunrades centra, tagad Mākslas skolas, direktore ir Aiga Lasmane-Erdema.

Mākslas skola ir akreditēta profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kura uzņem bērnus un jauniešus vecumā no 7 - 18 gadiem. Skolu beidzot, audzēknis saņem profesionālās ievirzes izglītības beigšanas apliecību.

Skolā strādā pedagoģes Inta Ļaudama, Inita Vilka, Inga Ozoliņa, Inta Paulsone, Ieva Jurka, Liene Laurinoviča, Ivanda Spulle-Meiere, Antra Kārkla, Līva Blumfelde  un Ilona Šinko.

Jau 2002./2003. mācību gadā uz toreizējā Mākslinieciskā jaunrades centra bāzes tika ieviesta profesionālās ievirzes programma "Vizuāli plastiskā māksla".

2020.gada 6.jūnijā Dobeles Mākslas skola pārcēlās uz ēku Skolas ielā 11, Dobelē.

Programmā 20V 211001mācību ilgums ir 5 gadi (1. -5. klase).

Nodarbības notiek 2 reizes nedēļā, pēcpusdienā, pēc kvalificētu pedagogu sastādītas programmas. Programmā iekļauta zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, mākslas valodas pamati, darbs materiālā, veidošana, datorgrafika, tekstilmāksla, keramika, stikla dizains.

Ar Dobeles novada domes lēmumu Nr.380/14 no 25.08.2022. "Par grozījumiem Dobeles novada domes 2022.gada 12.janvāra lēmumā Nr.3/1 "Par Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem"ir noteikta mācību maksa 10.00 Eur mēnesī.

Mākslas skolas speciālisti sniedz jauniešiem informāciju par iespējām mācīties mākslas novirziena vidējās speciālajās un augstākajās mācību iestādēs, kā arī palīdz sagatavoties atbilstošiem iestājpārbaudījumiem.

Interešu izglītības programmas var apgūt:

  • * sagatavošanas grupā (bērni no 7 - 10 g. mācās zīmēšanu, gleznošanu, formas mācību);
  • * mākslas studijā (jaunieši no 14 -18 g.);