Skolas padome 

2023./2024.mācību gads

Priekšsēdētāja -  Aiva Pole-Grinšpone

Padomes locekļi- Anita Celmiņa, Everika Nordena, Ilona Kazimiraite, Roberts Krieviņš, Elza Rasma Pēteresone