Izglītības programmas:

  • Profesionālās ievirzes izglītības programma "Vizuāli plastiskā māksla" 20V 211001

  • Interešu izglītības programma "Sagatavošanas grupa"

  • Interešu izglītības programma "Mākslas studija"