Dobeles Mākslas skolas administrācijas

PIEŅEMŠANAS LAIKI:

Direktore Aiga Lasmane-Erdema

Otrdiena - no 14.00-18.00

Ceturtdiena - no 14.00-18.00

Direktores vietniece Inta Ļaudama

Trešdiena - no 15.00-18.00

Otrdiena - no 15.00-18.00


Metodiķe Inga Ozoliņa

Pirmdiena - no 16.00-18.00

Ceturtdiena - no 12.00-14.00