2022.gada 2.-16.maijam Dobeles Mākslas skolā notika 9 radošās meistardarbnīcas Dobeles PII sešgadīgo bērnu grupām. 

2019.gada 18.februārī Dobeles Mākslas skolā viesojas Valsts prezidenta dzīvesbiedre Iveta Vējones kundze.