Mācību eksursija. Latvijas Nacionālā muzeja izstāžu apmeklējums.

2022.gada 1.decembrī

Mācību ekskursija Latvijas Republikas Saeimas mājā 28.03.2019.

Mācību ekskursija uz Jelgavu.

Apmeklējām G.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeju un "Karameļu darbnīcu"