Skolas audzēkņi regulāri dodas mācību ekskursijā uz Dobeles novada muzeju uz mākslas izstādēm.

2024.gada 12.janvāris , izstādes "Četri ceļojumi" atklāšana.

Mācību eksursija.

3., 4. un 5. klašu audzēkņi  apmeklēja Jelgavas Ģ.Eliasa vēstures un mākslas muzeju un Jelgavas Trīsvienības baznīcas torni. 

2023.gada 23.novembris

Mācību eksursija. Latvijas Nacionālā muzeja izstāžu apmeklējums.

2022.gada 1.decembrī

Mācību ekskursija Latvijas Republikas Saeimas mājā 28.03.2019.

Mācību ekskursija uz Jelgavu.

Apmeklējām G.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeju un "Karameļu darbnīcu"