Ar Dobeles novada domes lēmumu Nr.380/14 no 25.08.2022. "Par grozījumiem Dobeles novada domes 2022.gada 12.janvāra lēmumā Nr.3/1 "Par Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem" ir noteikta

mācību maksa 10.00 Eur mēnesī (gan profesionālās ievirzes izglītības programmas, gan interešu izglītības programmu audzēkņiem).

AR DOBELES NOVADA LĒMUMU AUDZĒKŅIEM NO DAUDZBĒRNU ĢIMENĒM, MAZNODROŠINĀTĀM UN TRŪCĪGĀM ĢIMENĒM

MĀCĪBU MAKSA IR ATCELTA!